Edvinshemsskolan och Västerport skolan
Eken, Kastanjenan 3-6 Grundsärskolan

Kommun: Ystads kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Elna Sjövall-Hansson

Redovisade uppgifter

"Vi har låtit våra elever designa egna dryckeskartonger och på så vis har vi belyst och jobbat med hur viktigt det är att återvinna sina förpackningar. "

"Klassen återvinner varje fredag. Vi går då till vår egen återvinningscentral med alla elever och med allt papper, alla matrester alla kartonger mm från såväl klassrum och matsal. "