Fornbacka skola
Eken 2

Kommun: Södertälje kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Amal Essa

Redovisade uppgifter

"Vi på Eken har diskuterat tillsammans vilka är bästa tips för återvinnings kampanj. Vi skrev upp förslagen på tavlan. Varje elev fick varsin mjölkpaket mall där de både ritade och skrev deras bästa tips. Till sist lottade vi ut tre av kambanjen och fotade de."

"Vi på Eken har tillsammans sköljt, plattat mjölk kartonger från skolans kök och sedan gått till det närmaste återvinnings station och återvunnit kartongerna. Eleverna har även under en veckas period återvunnit drycks kartonger tillsammans med sina föräldrar. Av alla förbrukade kartongerna har eleverna återvunnit 86 %."