Fornbacka skolan
Eken

Kommun: Södertälje kommun

Verksamhet: Klass 3

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Amal Essa

Redovisade uppgifter