Kramforsskolan
Eftis

Kommun: Kramfors kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Anna Sjölund

Redovisade uppgifter