Midgård
Edda

Kommun: Svalövs kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Marie Nilsson

Redovisade uppgifter