IUS Dundrets förskola
Dundrets förskola

Kommun: Gällivare kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Helén Eriksson

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om återvinning, vad det är och hur man ska få fler att återvinna."

"Barnen på IUS Dundret har ivrigt sorterat kartong hemma. På förskolan har vi tillsammans källsorterat i förpackningsinsamlingen olika väskor där \"Flirp\" gillar mjölkförpackningarna. Sedan har de gått till återvinningstationen i närområdet för att lämna alla sopor."

"Vi har gjort en uppmuntrande affisch som vi satte upp på väggen i vår Miljöstation!"