Förskolan pärlan
Dunderhonung

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Rima Botros

Redovisade uppgifter