Hästö Förskola
Droppen

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Kerstin Jonsson

Redovisade uppgifter

"Vi har tittat på filmer från Kartongmatsken. Pratat med barnen hur de sorterar hemma, sorterar det mesta på förskolan och går till återvinningstationen och sorterar. Barnens funderingar av vad ordet återvinning betyder. Tittar på Ur programmen Barr och Pinne som också handlar om återvinning. Andvänder mjölkförpackningar till pyssel med barnen. "

"Vi har tittat på filmer från kartong matchen. Pratat och diskuterat om hållbar utveckling - ritat. Tittat på många filmer om Tigern, Isbjörnen och Havssköldpaddan. Sorterat vårt skräp både på förskolan och hemma. Fått med föräldrarna bra i vårt arbete. Alla har varit mycket energiska med sina klistermärken i sina häften."