Väckelsångskolan
Drakens Fritids

Kommun: Tingsryds kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Hanna Carlqvist

Redovisade uppgifter

"Alla på fritids har fått möjlighet att skapa en egen återvinningskampanj ♻️ Många av barnen valde att fokusera på en grön och fin planet! "

"Barnen på Drakens Fritidshem har fått i uppdrag att ta med sig varsin dryckeskartong. Tillsammans gick vi sedan till återvinningsstationen där vi först lekte lekar, där dryckeskartonger fick agera dyrbara skatter. Efter lek, samlade vi alla mjölkpaket och plattade till paketen, för de har vi lärt oss är viktigt när man återvinner! Vissa av barnen vek \"skjortor\" av paketen, andra valde att hoppa dryckeskartongen platt. Sedan fick barnen själva lämna dryckeskartongerna i rätt kärl. När alla dryckeskartonger var lämnade, satte vi oss ner i gräset för att fika mellanmål. "

"På Väckelsångskolans Fritids har vi gjort en Återvinningskampanj. Den står nu placerad i den lokala matbutiken där alla invånare kan se och beundra barnens fina budskap om hur vi bör göra för att påverka vår miljö på ett positivt sätt. Vår och barnens förhoppning är såklart att man tänker till en extra gång och att fler börjar återvinna! Heja Draken och miljön!"