Småfötternas förskola
Draken

Kommun: Kävlinge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Lolita Petersson

Redovisade uppgifter