Bullerbyn
Draken

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Isabel Aaltomaa

Redovisade uppgifter