Lineheds förskola
Diskanten 2

Kommun: Halmstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Jenny Åkesson

Redovisade uppgifter