Lineheds förskola
Diskanten 1

Kommun: Halmstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Jenny Åkesson

Redovisade uppgifter