Hellbergs förskola
Diamanten

Kommun: Sundsvalls kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Christina Norberg

Redovisade uppgifter