Förskolan Boken
Diamanten

Kommun: Falköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Josephine Modig

Redovisade uppgifter