Lillbäcken
Diamanten 2

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Agneta Malmberg

Redovisade uppgifter