Ubåtens förskola
Delfinen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Amanda Lundberg Vallejos

Redovisade uppgifter