Ekolekbarnomsorg
Dagmamman

Kommun: Lilla Edets kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Anncharlott Eriksson

Redovisade uppgifter