Skogsgläntans förskola
Daggkåpan Grön

Kommun: Kils kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Zandra Ljungholm

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans i barngrupp kommit fram till tre olika slogans/budskap som vi sedan kopierat upp som alla barnen ha fått målat på. Varje dag limmar vi på massa olika bilder på förskolans mjölkpaket. På förskolan finns det 6 avdelningar som vid varje måltid får ta del av vårat budskap som leder till diskussion även hos dem! "

"Vi har varit till förskolans egna soprum för att slänga mjölkkartonger & plastlocken. Vart ska vi slänga det och varför får inte locket vara tillsammans med kartongen är frågor som vi går igenom. "

"Vi har delgett vårt arbete med kartongmatchen till vår kommuns Facebook sida för att nå ut till så många som möjligt. "