Skogsgläntans förskola
Daggkåpan Grön

Kommun: Kils kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Zandra Ljungholm

Redovisade uppgifter