Dagbarnvårdarna Kumla
Dagbarnen Kumla

Kommun: Kumla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Katarina Sköld Schöllin

Redovisade uppgifter

"Tillsammans med barnen har vi hos dagbarnvårdarna samlat dryckeskartonger men också andra kartonger, förpackningar, glas och konservburkar. Vi har försökt engagera barnens familjer genom att ofta prata om återvinning och vikten av det för miljön. Tillsammans med barnen har vi besökt återvinningsstationerna där de varit aktiva och sorterat och slängt i rätt container. Vi sorterar även matrester."