Dagbarnvårdarna Kumla
Dagbarnen i Kumla

Kommun: Kumla kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Katarina Sköld Schöllin

Redovisade uppgifter