Tyresö förskola
Da Vinci

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Maria Blomkvist

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans samtalat kring vad vi vill förmedla till människor som använder mejeriprodukter. Det viktigaste barnen på avdelningen Da Vinci ansåg att förmedla var att rädda djuren i naturen. Släng inte skräp i naturen för det mår inte djuren bra av. Barnen pratade mycket om WWF och att de hjälper just djuren, de tycker vi är bra!"

"En dag varje vecka har barnen besökt en närliggande återvinningsstation där vi återvunnit dryckeskartonger som barnen tagit med hemifrån men även kartonger och plast som vi sorterat på förskolans (Da Vincis) egna återvinningsstation på avdelningen."

"Vi har tillsammans med barnen återvunnit och återanvänt dryckeskartonger och plast. Barnen har uttryckt sig genom måleri, bygg och konstruktion samt digitalitet. Vi har tillsammans reflekterat över hur vi ska ta hand om miljön på bästa sätt och varför. Barnen har använt sig av dryckeskartonger och målat de flaggor som representerar avdelningen (Sverige, Danmark, Finland). Barnen har sedan tillsammans hjälpts åt att hitta meningar som ska påvisa för andra människor om vart man ska slänga kartonger. Vi valde att använda oss av en app som heter \"animate anything\", där barnen kunde spela in de meningar de hittat på. De fick även kartongen att prata genom appen. Vi tänkte att detta blir ett lekfullt, kreativt sätt att nå ut med viktig information som även förankrar hållbarhet hos barnen. "