Hammarhajen
Clownfisken

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Annika Schelin

Redovisade uppgifter