Kometen förskola
Castella

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 33 st

Pedagogens namn: Elin Granbo

Redovisade uppgifter