Annelies Busfrön
Busfrön i Familjedaghem

Kommun: Trollhättans stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 8 st

Pedagogens namn: Annelie Hellstrand

Redovisade uppgifter