Fjärdingsgatan20
Bultenavdelning

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Amal Tarshahani

Redovisade uppgifter