Teknikförskolan
Bulten

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Hannah Bergström

Redovisade uppgifter