RF Bergs Förskola
Bullerbyn

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Daniel Andersson

Redovisade uppgifter

"Vi har gjort i ordning en stor insamlingskartong för att kunna lägga kartong i. När \"kärlet\" är fyllt så tar vi och går ned med barnen och tömmer den i vårt stora kartongåtervinningskärl i miljörummet. "