KORSÄNGENS förskola
Bokstaven

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Kristina Engström

Redovisade uppgifter