Malevikförskola
Bojen

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Ida Johansson

Redovisade uppgifter