Blåklockan
Blåklockan

Kommun: Köpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Carina Gunérus

Redovisade uppgifter