Murgrönan förskolan
Blåklockan

Kommun: Täby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Cirlene Holmqvist

Redovisade uppgifter