Taklöksvägensförskola
Blåbär

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Annie Björkgren

Redovisade uppgifter