Lövängsskolan
Blå och Gul

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 44 st

Pedagogens namn: Nina Rasmusson

Redovisade uppgifter