Vittra Röda Stan
Blå grupp

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Azra Mlivic

Redovisade uppgifter