Kritans förskola.
Blå avdelning

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Malin Persson

Redovisade uppgifter