Lendahlsskolan
Björnens förskoleklass

Kommun: Alingsås kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Maria Andersson

Redovisade uppgifter