Töjnans förskol
Björnen/Vintergatan

Kommun: Sollentuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 37 st

Pedagogens namn: Susanne Bergman

Redovisade uppgifter