Rubinens förskola
Björnbäret

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Christina Ferborn

Redovisade uppgifter