Björkstigsbarnen
Björkstigsbarnen

Kommun: Kiruna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 3 st

Pedagogens namn: Malin Edin

Redovisade uppgifter

"Teckning 1: Återvinningens kretslopp (Nils 1 år) Teckning 2: Återvinningskampanj för fjällräven (Aila 5 år) Teckning 3: Kompisar som återvinner (Elis 3 år)"

"Vi har samlat och sorterat, vi har gjort allt vad vi kan. Sen gick vi till den gröna jätten och allting återvann!"

"Vi har gjort en plansch med text och bilder där vi berättar om återvinning och om hur viktigt det är att återvinna. Vi kommer att sprida informationen till släktingar och vänner. "