Förskolan Hjorten
Björken

Kommun: Eda kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Tonje Adolfsson

Redovisade uppgifter