I ur och skur tygelsjö
Björken

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: viktoria alm

Redovisade uppgifter