Kungsallén förskola
Björken

Kommun: Region Gotland

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Katarina Boman

Redovisade uppgifter