Föräldrakooperativet Biet
Biet

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Susanna Komsell

Redovisade uppgifter