Förskolan Skogsbacken, avd Biet
Biet

Kommun: Torsby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Therese Kvarnlöf

Redovisade uppgifter