Bikupans förskola
Biet

Kommun: Österåkers kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: christina Holmberg

Redovisade uppgifter