Hållänget Bersåfritids
Berså fritids

Kommun: Örnsköldsviks kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 64 st

Pedagogens namn: Tanja Grön Nilsson

Redovisade uppgifter