Lineheds förskola
Basen 1

Kommun: Halmstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Jenny Åkesson

Redovisade uppgifter