Förskolan Passadvinden
Bas Grön

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Marie-Louise Gustafsson

Redovisade uppgifter

"Vi går till återvinningsstationen en gång i veckan. På vägen stannar barnen och pedagog vid en berättarsten. Där läser pedagogen en saga om något specifikt sopsamlarmonster. vi har månadens sopsamlarmonster, då läser vi om det monstret en hel månad. Barnen får sedan en bild med symbolerna vid återvinningen där ska de sedan leta rätt på saken som de ska återvinna."