Förskolan Passadvinden
Bas Grön

Kommun: Linköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Marie-Louise Gustafsson

Redovisade uppgifter