Barnhagens förskola
Barnhagen

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 8 st

Pedagogens namn: Johanna Lissinger

Redovisade uppgifter