Barnhagens förskola
Barnhagen

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 8 st

Pedagogens namn: Johanna Lissinger

Redovisade uppgifter

"Vi har funderat kring hur vi kan ge tips för att vi ska bli bättre på att återvinna. Några barn berättade att de råkat slänga lillasysters blöja i trädgårdsavfallet. Därför började vi klura på hur man kan veta var man ska slänga om man inte kan läsa. Inne på förskolan har vi sorteringslådor med skyltar på och det tycker vi gör det enklare att se var skräpet ska vara. Därför är vårt tips att sätta skyltar med bilder för att alla ska kunna återvinna"

"Barnen har sorterat kartonger hemma och klistrat märken i sina foldrar. Många vet hur man sorterar hemma i speciella sopsorteringslådor men det var lite klurigare att förstå hur man sedan sortera i sopkärlet på gården. Vi är därför glada över att vi har möjlighet att ha egna stora sopkärl så att vi kan göra barnen delaktigt i den gemensamma sopsorteringen. "