Rågens förskola
Bamse

Kommun: Solna stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Toba Kazmi

Redovisade uppgifter