Förskolan Balsaminen
Balsaminen

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Charlotte Berger

Redovisade uppgifter