Taklöksvägen 1 Förskola
Bäcken

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Linda Fernandes

Redovisade uppgifter