Bräcke Östergårds väg 15
Äventyret

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Beatrice Jacunskyte-Giuffrida

Redovisade uppgifter